• Bursa, TURKEY
  • info@ferromagnet.biz
  • +90 545 459 99 16
Thumb
TAŞLAMA NEDİR?

Taşlama Hakkında Her Şey

Taşlama Nedir?

Taşlama imalatın son adımı olan bir işlemdir ve parçanın artık son rötuşlarının yapılmasıdır. Parça üzerindeki talaş kaldırma işlemi yapılırken oluşan hataların ve çıkıntıların taşlama tezgahı ile düzeltilip pürüzsüz hale getirilmesine taşlama denir. Cnc makinelerden bir tanesi olan taşlama freze makinesinden sonraki adımlardadır. Çeşitli markalardaki taşlama tezgahlarının her boydan ve istenilen şekilde talaş kaldırma işlemi yapılarak parçanın şekil olarak son haline getirilmesi oldukça önemlidir.

Taşlama işlemi ürünün son halini alması için kullanıldığından dolayı daha dikkatli yapılmalıdır. Taşlama makineleri ülkemizde oldukça fazla kullanılır ve üretim sektörünün vaz geçilmez cnc tezgahlarından biridir. Taşlama için manyetik tabla ürünümüze de bakarak bilgi edinebilirsiniz.

Taşlama stantlarında yapılan taşlama muamelâtı imalat yapan kimi insanlar tarafından talaşlı imalat metotları içerisinde addedilirken kimileri tarafından da addedilmez. Talaşlı imalat metodu olarak kabul etmeyenlerin nedeni talaşlı imalata nazaran daha az oranda talaş taşınması ve taşlama işleminin hedefinin, bölümün geometrisini biçimlendirmek değil yüzey niteliğini düzeltmekten yana olmasıdır. Genel kanıya göre taşlama; esas maden işleme metotlarından bir tanesi olmakla beraber tıpkı lepleme, honlama ve polisaj metotları gibi bir yüzey düzeltme metodudur ve düşük miktarlarda talaş oluşuma neden olsa dahi talaşlı imalat sınıfına dahil edilmez.

Taşlama Muamelâtı Nasıl Yapılır?

Taşlama muamelâtının yapılma şeklini ana hatlarıyla izah etmek gerekirse: Katı, aşındırıcı partiküllerin organik ya da anorganik terkip etme elemanları ile fırınlanarak bir araya getirilmesiyle sağlanan kesici taşlar, taşlama standında üst düzey devirlerde çevrilirken, usulca iş parçası sathına değmesi sağlandıktan sonra temel-durum enerjisi olarak kabul edilerek kullanılacak olan taşın fonksiyonları ve iş parçası materyalinin fonksiyonları Hesaba katılarak alçak derinliklerde (en fazla 0.1 milimetre) talaş yüklenerek duyarlı vezne göre satıh düzeltme yapılır. Pek tabii parantez içinde verilen bu değer, satıh (düzlem) taşlama metodu için muteber olmakla beraber en sık uygulanan taşlama türüdür.

İşleme Niteliklerine Göre Taşlama Türleri Nelerdir?

Satıh (Düzlem) Taşlama

Adı üzerinde düzlem niteliğinde olan yüzeyleri taşlama amacı ile uygulanan metottur. Bu metotta taş çevrilirken parça mıknatıslı tabla veya seyrek de olsa vakumlanmış tabla yardımı ile sabit duruma getirilir.

Parça sathının tablaya oranla en mürtefi yani taşa en uzak olmayan noktasından taş temas ettirildikten sonra bütün satıh taşlanana dek taşlama muamelâtı sürdürülür. Bunun akabinde parça ölçülerek asıl ölçü alınır ve bu ölçü nispetinde talaş yüklenerek taşlama işlemi istenilen ölçüye gelene değin gereken paso aralıklarıyla devam ettirilir. Taşlama akabinde taşın niteliği ve materyalin hususiyetine göre cama benzeyen bir yüzey elde etmek mümkündür.

Dış (Silindirik) Taşlama

Silindir şeklinde geometrisi olan iş parçalarının dış yüzey niteliklerini düzeltmek amacı ile kullanılır. Satıh taşlamadan ayrı olarak gerek taş gerekse de parça çevrilen, yalnızca parça çevrilen veya bir dönme hareketinde sabit nokta ve merkez durumuna getirme görevi yapan makine elemanı olmadan yapılan taşlamada olduğu gibi çevrilen iki taş arasında bağımsız iş parçası bulundurma olmak üzere her biçimde silindirik taşlama muamelâtı yapılabilir.

İç (Delik) Taşlama

Silindirik taşlamanın zıttı olacak biçimde iç yüzey taşlaması yapılır. Taş geometrileri silindir şeklinde, konik ve benzeri biçimlerde taşlanacak delik geometrisine elverişli olarak sağlanabilir. İş parçası durağan kalırken taşlama taşı devretmektedir. Duyarlı ölçü sağlanmak arzu ediliyorsa yine bu metotta da asıl ölçüden sonra talaş yüklemek gerekir.

Bu metotların haricinde dişli taşlama ve kenar taşlama gibi bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren taşlama metotları da bulunur.

Taşlama muamelâtı ayriyeten şu gayelerle de yapılır:

İş parçalarında duyarlı ölçü sağlama,
Katılaştırılmış materyallerde katılaştırılan yüzeylerden kurtulmak,
Silindir şeklindeki parçalarda metallerin mekanik özelliklerini geliştirmek amaçlı uygulanan işlem kaynaklı yüzey yanlışlarını gidermek,
Nitelikli ve ışıltılı yüzeyler sağlamak.

Contact us now!
Help
Hi! Please text us here right now.